خلاصه داستان: دو نفر به طمع گنج وارد مکانی ممنوعه می‌شوند.
خلاصه داستان: یک نفر در برنامه رادیویی ادعا می‌کند که صدایش متعلق به خودش نیست.
خلاصه داستان: زوج جوان در جستجوی خانه، از آپارتمانی عجیب سر درمی‌آورند.
خلاصه داستان: یک هم‌دانشگاهی قدیمی زنگ خانه را می‌زند و شّر شروع می‌شود…
خلاصه داستان: دانشجوی جوانی خودکشی کرده و رازی در میان است که کسی درباره‌اش نمی‌داند.